เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

ประวัติโรงเรียนพ.ศ 2562 | ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนประภัสสรวิทยา

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประจำปี 2562 ขบวนแห่เทียนพรรษา จัดโดยสมาคมยุวพุทธ จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ทำความร่วมมือโครงการพัฒนา เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนประกัสสรวิทยา ชลบุรี และโรงเรียน De Feng Che, Wifort หลิวโจ ประเทศจีน โรงเรียนประกัสสรวิทยา ชลบุรี และ DON MARIANO MARCOS MEMORIAL STATE UNIVERSITY,PHLIPPINES (DMMMSU) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง


พ.ศ 2561

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ว่า เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


พ.ศ 2560

โรงเรียนเริ่มมีการใช้อาคารเรียนหลังใหม่เป็นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องเรียนหลักสูตร MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ห้อง หลักสูตร IEC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับตราพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561-2563 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


พ.ศ 2559

โรงเรียนได้ขยายปรับปรุงพื้นที่โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียนหลักสูตร MEP และ IEC ห้องสมุดทันสมัย 2 ชั้น ภายในแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและทักษะการศึกษาเรียนรู้ เช่น Kids โซน โซนคอมพิวเตอร์ โซนภาพยนตร์ โซนห้องประชุม ภายในอาคารมีห้องปฎิบัติการต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฎิบัติการอิเล็คโทน ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาฑิต นาฎศิลป์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องภาษาจีน ห้องปฎิบัติงานช่าง ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องประชุมโปรเจ็คสตูดิโอ รวมทั้งสำนักงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา และ Student mart


พ.ศ 2558

ด.ช.กองคลัง โพธิรักษ์ ได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการ ส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดภาพยนต์สั้น ในกิจกรรม Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล 2 ถึง 3 โครงงานเรื่อง นมมหัศจรรย์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) และได้รับรางวัลเหรียญเงิน โล่และเงินรางวัลของกรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 35 ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)


พ.ศ 2557

รางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ของการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งยุวพุทธิกสมาชิกสมาคมชลบุรีร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการส่วนทางด้านการส่งเสริมวิชาการกับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “เขย่าเพื่อเปลี่ยน” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทนาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ก่อนสิ้นปี 2557 โรงเรียนสูญเสียท่านอาจารย์อาวุโสงานธุรการ – การเงิน อาจารย์ทัศนีย์ บำรุงราษฎร์ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557


พ.ศ 2556

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ คือการปรับภูมิทัศน์รูปโฉมใหม่ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 ได้แก่ การเริ่มใช้โรงอาหารใหม่ทันสมัยในปีนี้ก่อน,การปรับแต่งอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา (อาคาร 8) ปูกระเบื้องพื้นห้อง,ทางเดิน,ม้านั่ง,บันได ให้สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น เป็นต้น


พ.ศ 2555

ปีนี้โรงเรียนสูญเสียกรรมการบริหารโรงเรียน รศ.ดร.โชติ เพชรชื่น ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยโรคมะเร็งร้าย ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ


พ.ศ 2554

ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาทุกระดับรอบสามและได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนประภัสสรวิทยา จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


พ.ศ 2551

ปรับปรุงอาคารอนุบาลโดยสร้างอาคารเตรียมอนุบาลหลังใหม่ โรงอาหารและปรับปรุงอาคารเรียนเก่าให้มีความสวยงามและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเริ่มใช้หลักสูตรสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น และในปีเดียวกันโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2549

ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม, สระว่ายน้ำ และเครื่องแบบ และได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบสอง โดย สมศ. เป็นรุ่นแรก และผ่านเกณฑ์ประเมินทุกมาตรฐาน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมโครงการวิจัยทดลองรูปแบบการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษา (สกศ.)


พ.ศ 2543

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2543 โรงเรียนรับการตรวจสอบคุณภาพ และผ่านการประเมินทุกระดับชั้นได้รับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ 2527

ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพได้สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้าน อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีขึ้น เพื่อรองรับนักเรียน ม.3 และในขณะเดียวกัน นักเรียน ม.ปลาย เริ่มน้อยลง พร้อมทั่งทดลองใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533


พ.ศ 2524

เปิดสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมห้องเรียนทั้งหมด 52 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ม.4 - ม.6)


พ.ศ. 2511 ปีก่อตั้ง

คุณชิตและคุณพะเยาว์ ตันประภัสร์ บุพการีของคณะผู้บริหาร เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ ให้บุตรหลานได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาอำนวยประโยช์และพัฒนาสังคม เปิดทำการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียน 152 คน มีอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 1)บนเนื้อที่ 9ไร่ 85 ตารางวา พศ. 2512 - 2516 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นลำดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้สร้างอาคารเพิ่ม 2 หลัง อาคาร 7 อาคารอนุบาล และต่อเติมอาคาร 1 เป็น 3 ชั้น รวม 26 ห้องเรียน ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 จากหลักสูตรเดิม (ป.7 - ม.ศ.3) เป็น (ป.6 - ม.3)