เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์อัตลักษณ์ผู้เรียน

คนดี มีภาวะผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี

Good Citizen with Leadership and Digital Literacy Skill


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนส่งเสริมการคิด และภาวะผู้นำ

Thinking and Leadership School


สัญลักษณ์


ป.ภ.ส. เป็นสัญลักษณ์แทนชื่อโรงเรียนประภัสสรวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ป.ภ.ส. เขียนไขว้กันอยู่ในสามเหลี่ยมรองด้วยราชพฤกษ์ หมายถึง ระเบียบ วินัย ความรู้ และคุณธรรม ล้อมรอบด้วยวงกลมแสดงถึงเกียรติยศ แสงสว่างวิชาการที่มีประกายเจิดจ้าแสดงถึงความรุ่งเรืองเคียงคู่กันเสมอไป


สีประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ ความเป็นธรรม

สีแดง หมายถึง การต่อสู้ ที่เข้มแข็ง และอดทน


ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษาปี 2556