เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

บริการ WiFi Hotspot ทุกอาคาร


  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนในด้านต่าง ๆ และค้นคว้าของนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบริการ Wi-fi Free ให้กับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรทุกคน