เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.เสริมการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม English Discoveries

นักเรียนสามารถเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา ที่ไหนก็ได้ Any Where Any Time (7 days/ 24 hours)


English discoveries program (โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล ที่ 30 ประเทศ ทั่วไปโลกใช้)

- หลักสูตรอ้างอิงตามกรมมาตรฐาน CEFR ระดับตั้งแต่ A1 - C1

- ครอบคลุมทุกทักษะการ ฟัง พุด อ่าน เขียน รวมถึงไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวนภาษา

- เรียนรู้อย่างเป็นแบบแผนเตรียมพร้อม สำรวจ ฝึกหัด และทดสอบ

- การวัดและประเมินผล ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน

- การเรียนแบบส่วนบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนจะเริ่มจากระดับของตน

- รองรับทุกระบบปฎิบัติการ ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง

- ทฤษฎีการเรียนรู้ Assessment (formative) driver and data driven

- รูปแบบการเรียนรู้ทั้ง Skill-based และ Integrated skills lessons

- สามารถเข้าใช้งานได้ที่ >> Eng discoveries <<