เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.


ทำไมต้องประภัสสร ?

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ สำนักงานประภัสสร (อาคาร 50 ปี)

หลักฐานการสมัคร


- สำเนาสูติบัตร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน + ตัวจริง
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง + ตัวจริง
- หลักฐานการเรียนและใบรับรองการศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3)
- กรณีเข้าเรียนต่ออนุบาล 2-3 ขอใบรับรองหรือสมุดรายงานผลการเรียน