เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) (IEC)

Intensive English & Chinese Program : IEC
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทํางานเป็นทีมด้วย STEM Education
 • ส่งเสริมสิ่งที่ชอบ ชอบสิ่งที่เรียน
 • หลากหลายกิจกรรมสร้างความคิด
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใกล้ชิด
 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และทักษะอาชีพ

 • #Intensive English & Chinese Program : IEC
 • เป็นหลักสูตรเน้นความสามารถภาษาอังกฤษและเสริมภาษาจีน ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูชาวต่างชาติ
 • เรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย (Innovative Tools) เช่น English Mate ,Coding by Scratch ,Micro:bit
 • เตรียมความพร้อมทักษะอาชีพด้วยครูที่เชี่ยวชาญและนวัตกรรมการรู้แบบ STEAM Education

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) (IEP)

Intensive English Program : IEP
(หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ)
 • พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา และการทํางานเป็นทีมด้วย STEM Education
 • ส่งเสริมสิ่งที่ชอบ ชอบสิ่งที่เรียน
 • หลากหลายกิจกรรมสร้างความคิด
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใกล้ชิด
 • ส่งเสริมโครงงานอาชีพ และทักษะอาชีพ


ข้อมูลหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา เพิ่มเติม

http://online.anyflip.com/ejmej/fgyl/