เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

หลักสูตรปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

ระดับเตรียมอนุบาล Pre-Kindergarten

(เน้นภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)
 • พัฒนาการสื่อสารภาษาไทย เสริมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และภาษาจีน (Bilingual and Immersive Learning)
 • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง
 • ครูต่างชาติและครูไทยประจำชั้น พร้อมพี่เลี้ยงประจำห้อง
 • จัดประสบการณ์โดยครูต่างชาติ 20 คาบ/ สัปดาห์ English/ Math/ Science/ Integrated Routine Activities
 • เสริมภาษาจีน 2 คาบ/ สัปดาห์
 • ครูต่างชาติและครูไทยประจำชั้น พร้อมพี่เลี้ยงประจำห้อง

 • #Pre-Kindergarten
 • ฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 1.ด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก 2.ด้านอารมณ์ ให้เด็กสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 3.ด้านสติปัญญา ให้เข้าใจและใช้สัญลักษณ์ ใช้ความคิดและจินตนาการ สำรวจและเรียนรู้สิ่งรอบตัว 4.ด้านสังคม ฝึกการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี
 • พัฒนาความสนใจและตอบสนองต่อศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นน้ำ เล่นทราย
 • Project Approachมุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว
 • High Scope การเรียนรู้รูปแบบลงมือกระทำ เพื่อส่งเสริมการคิดริเริ่มผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เก่งคิด พินิจรอบคอบ สื่อสารเชิงบวก