เปิดทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ : 07.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ : 08.30 - 14.30 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

80/90 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อสอบถาม

โทร : 0-3827-6890-4

เส้นทาง : Goolge Map

เปิดทำการ

จ-ศ : 07.30 - 16.30 น.

ส : 08.30 - 14.30 น.

เกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี (ปภส.) เป็นโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นระยะเวลา 55 ปีในปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสามารถพร้อมสู่การเป็นพลโลก มีความเป็นสากล และมีสมรรถนะสู่การทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยมีปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย

Prabhassorn vitthaya School (PBS), Chonburi is a general education private school established since 1968 for a period of 51 years at present. The School located in the Eastern Economic Corridor (EEC) area open from pre-kindergarten, kindergarten, primary and lower secondary levels. By the school board, there is a commitment to develop the youth of the nation to have quality and capability. The school aims to educate students to be ready for work in the future and to be global citizens.


School Philosophy

Good Standards | Outstanding Activities | Emphasis on Discipline