Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

Sat : 08.30 am - 02.30 pm.

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

80/90 Village No. 3, Samet, Mueang, Chonburi 20000

Contract

Tel : 0-3827-6890-4

Open

Mon - Fri : 07.30 am - 04.30 pm.

บริการสระว่ายน้ำมาตราฐาน


  • บริการสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน
  • สระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาลมีครูดูแลตลอดเวลา
  • ระบบคลอรีน และระบบเกลือ
  • สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการว่ายน้ำโดยเฉพาะ
  • รูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำแบบ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะผลัดกันเรียนสลับกัน