หลักฐานการสมัคร


 • สำเนาสูติบัตร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

 • หลักฐานการเรียนและใบรับรองการศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3)

 • กรณีเข้าเรียนต่ออนุบาล 2-3 ขอใบรับรองหรือสมุดรายงานผลการเรียน

เครื่องแบบอนุบาล ภาคปกติ


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีขาวแบบคอบัวเอวจั้มแขนสั้นผูกเนกไทด์ พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงด้านขวา กางเกงขาสั้นลายสก็อต รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาว

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีขาวคอบัวกลมผ่าหน้า แขนสั้น เอี๊ยมกระโปรงลายสก็อตจีบรอบตัว ความยาวพอดีเข่า มีกระเป๋ากลางลำตัวด้านหน้าพร้อมปักโลโก้โรงเรียน และปักชื่อ –นามสกุล ด้วยด้ายสีทองขนาด 1 ซม. เหนือโลโก้ สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย


เครื่องแบบอนุบาล Kindergarten Mini English & Chinese Program (KMEC)


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีชมพูแนบคอบัวจั๊มเอว ผูกไทด์สีเทาพร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษขนาด 1 ซม.ที่เสื้อ กางเกงสีเทา สวมรองเท้าสีดำ และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีชมพูกระโปรงจีบรอบตัวสีเทาติดกับตัวเสื้อ ความยาวพอดีเข่า ปักโลโก้โรงเรียน พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ขนาด 1 ซม. เหนือโลโก้โรงเรียน สวมรองเท้าสีดำ และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบประถมศึกษา ภาคปกติ


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้นกางเกงสีน้ำเงิน หน้าอกข้างขวาปัก ตัวอักษร ย่อ “ป.ภ.ส.” ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม. พร้อมด้วยชื่อ และนามสกุล ขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนรองเท้าผ้าใบสีดำแบบผูกเชือก ถุงเท้ายาว สีขาวไม่มีลวดลาย

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีขาวคอบัวกลมผ่าหน้า แขนสั้นปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีแดง และใช้ผ้าผูกคอแบบสำเร็จ กระโปรงสีแดงลายสก๊อต จีบรอบตัว ความยาว พอดีเข่า สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น/สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย


เครื่องแบบประถมศึกษา Primary Mini English & Chinese Program (PMEC)


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีชมพูแบบคอเชิ้ตแขนสั้นปกสีเทา ขอบแขนเสื้อสีเทา ปักชื่อสกุลด้านขวา เป็นภาษาอังกฤษ กระเป๋าด้านซ้ายปัก MEC กางเกงสีเทา รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือกสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีชมพู คอปกทรงมนคล้ายปกทหารเรือขลิบสีเทา จีบสีเทา ปักชื่อสกุลด้านขวา เป็นภาษาอังกฤษ กระเป๋าด้านซ้ายปัก MEC กระโปรงสีเทา จีบรอบตัว ความยาวพอดีเข่า รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบมัธยมศึกษา ภาคปกติ


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้นผูกเนกไทด์ติดเข็มโรงเรียนตรง กระดุมเสื้อเม็ดที่ 3 หน้าอกข้างขวาปัก ตัวอักษรย่อ “ป.ภ.ส.” ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม. พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนรองเท้าหนังสีดำแบบผูกเชือก ถุงเท้ายาวสีขาวไม่มีลวดลาย

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีขาวคอบัวแหลมผ่าหน้า เอวจั๊ม แขมสั้นปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีแดง และใช้ผ้าผูกคอแบบสำเร็จ กระโปรงสีแดงลายสก๊อต จีบรอบตัว ความยาวพอดีเข่า สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย


เครื่องแบบมัธยมศึกษา Intensive English & Chinese Program (IEC)


 • นักเรียนชาย : เสื้อสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้นผูกเนกไทด์ที่มีตัวย่อ PBS ติดเข็มโรงเรียนตรงกระดุมเสื้อเม็ดที่ 3 หน้าอกข้างขวาปักตัวอักษรย่อ “ป.ภ.ส.” ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม. พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนรองเท้าหนังสีดำแบบผูกเชือก ถุงเท้ายาวสีขาวไม่มีลวดลาย

 • นักเรียนหญิง : เสื้อสีขาวคอบัวแหลมผ่าหน้า เอวจั๊ม แขมสั้นปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีแดง และใช้ผ้าผูกคอแบบสำเร็จ ที่มีตัวย่อ PBS กระโปรงสีแดงลายสก๊อต จีบรอบตัว ความยาวพอดีเข่า สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย