กิจกรรมของโรงเรียน


จับคู่ตัวเลขและจำนวน

กลางวัน และ กลางคืน​​​​​​​

อบรมเรียนและเล่นให้เป็นคณิตศาสตร์

เคลื่อนไหวร่างกายจากการฟัง

อบรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

โมบายพระจันทร์ ดวงดาว

October Camp 2019 (ประถม)

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดภาคเรียน 2 /2562

31 ต.ค. 2562

รับผลการเรียน

18 ต.ค. 2562

ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562

5 ต.ค. 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

3 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

3 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะด้วยไมโครบิท

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel