กิจกรรมของโรงเรียน


ถุงผ้าลดโลกร้อน

AIA Football Clinic 2019

KT PBS SPORTS 2019 W2

เส้นสร้างสี

ฝึกฝนทักษะกีฬา

กีฬาตึกคอม ชลบุรี ครั้งที่6

ศุกร์หรรษาเพลิดเพลินดนตรี

การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2562

5 ต.ค. 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

26 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562

การแข่งขันกีฬาอนุบาล WEEK4

25 ก.ย. 2562

การแข่งขันกีฬาอนุบาล WEEK3

18 ก.ย. 2562

การแข่งขันกีฬาอนุบาล WEEK2

11 ก.ย. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะด้วยไมโครบิท

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel