โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


PBS Academic Day 2019

เหรียญทอง Swimming Championship

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET)

Play & Learn การเล่นคือการเรียนรู้

balloon hover game

เสริมทักษะ พัฒนาสมอง

KT3 Music Class

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

27 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563

นิทรรศการ วันวิชาการ ประถม มัธยม

14 ก.พ. 2563

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

10 ก.พ. 2563

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

5 ก.พ. 2563

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET

1 ก.พ. 2563 - 2 ก.พ. 2563

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


โครงงานเรือเก็บขยะบนผิวน้ำควบคุมระยะไกล

PBS English For Learning


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel