บริการสระว่ายน้ำมาตราฐาน และ สระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาล

              บริการสระว่ายน้ำมาตราฐาน และ สระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนอนุบาลที่มีครูดูแลตลอดเวลา และใช้ระบบคลอรีนระบบเกลือคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บริการรถรับ-ส่งโรงเรียนประภัสสรวิทยา

พื้นที่ เส้นทาง
1. รอบบริเวณโรงเรียน,เมืองใหม่,หมูบ้านริมทะเล, อบต.ห้วยกะปิ,สารพัดช่าง,วัดบางเป้ง ,ชลชาย ตึกน้ำ,บางแสน,หนองมน บางแสนทาวเวอร์,หมู่บ้านคันทรี่,มณีแก้ว,หลังวัดดอนทอง,โรงพยาบาลชลบุรี,หนองข้างคอก เมืองใหม่,หาดวอน,หลัง ม.บูรพา,แหลมแท่น,วังมุขแลน,คลองน้ำเหม็น,บาโคนี่
2. บางทราย ค่ายนวมินทร์, ค่ายปืนใหญ่, เลี่ยงเมืองหนองมน,โค้งลูกทุ่ง , ซากพูดซา
3. ศรีพะโล, วัดอู่ตะเพา, วัดท้องคุ้ง,/ นรานุบาล,บางพระ,ซากพุดซา, ม.แฟมิลี่แลนด์, คาซาลูน่า บ้านไร่ไหหลำ
4. บ้านนาพร้าว , บ้านห้วยกุ่ม , เขาเขียว , บ้านห้วยกรุ,สวนผีเสื้อ


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บริการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
                    โรงเรียนประภัสสรวิทยา มีบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งดูแลพื้นที่ด้านหน้าของโรงเรียนประภัสสรวิทยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีอีก ทั้งยังมีการเดินตรวจตราพื้นที่ตามจุดต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
                    อีกทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเวลาเร่งด่วนเช่น ในช่วงเช้าเวลามาเรียน และช่วงเวลาเลิกเรียน เพื่อให้การจราจรทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้รถใช้ถนนคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

กล้องวงจรปิดตลอด 24 ช.ม.
                     โรงเรียนประภัสสรวิทยา เห็นถึงความสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน บุคกรและผู้ปกครอง จึงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามประตูทางเข้า อาคารต่าง ๆ และแผนกอนุบาล ซึ่งจะมีการบันทึกภาพตลอด 24 ชม. และมีเจ้าหน้าทีคอยเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด
ณ เวลาจริง และย้อนหลัง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ 2 จุด คือ
                    1. ห้องรักษาาการความปลดภัย
                    2. สำนักงานอำนวยการคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บริการ WiFi Hotspot ทุกอาคาร
                    เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Taplet) และเพิ่มศักยภาพในการเรียนในด้านต่าง ๆ และค้นคว้าของนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบริการ Wi-fi Free ให้กับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรทุกคน


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

    มุมพักผ่อน
                    เมื่อนักเรียนได้พักผ่อนจากการเรียน จะทำให้นักเรียนมีสมาธิมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียน ทางโรงเรียนจึงได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดพื้นที่สำหรับพักผ่อนให้ร่มรื่น หรือตามความสนใจของนักเรียนเอง


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

    ห้องสมุด

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่