หลักฐานการสมัคร (เตรียมอนุบาล - อนุบาล)
                  1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
                  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
                  3. กรณีเข้าเรียนต่ออนุบาล 2-3 ขอใบรับรองหรือสมุดรายงานผลการเรียน
              หลักฐานการสมัคร (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)
                  1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
                  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
                  3. หลักฐานการเรียนและใบรับรองการศึกษา
                  4. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

              หลักฐานการสมัคร (ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 )
                  1. สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน
                  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
                  3. หลักฐานการเรียนและใบรับรองการศึกษา
                  4. สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

              หลักสูตร
                  1. หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล 1-3
                  2. หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
                  3. หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3
             คลิกดูหลักสูตรของโรงเรียนประภัสสร
              เครื่องแบบอนุบาล
                  •นักเรียนชาย
                            เสื้อสีขาวแบบคอบัวเอวจั้มแขนสั้นผูกเนกไทด์ พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงด้านขวา กางเกงขาสั้นลายสก็อต
                  รองเท้านักเรียนสีดำ ถุงเท้าสีขาว
                  •นักเรียนหญิง
                            เสื้อสีขาวคอบัวกลมผ่าหน้า แขนสั้น เอี๊ยมกระโปรงลายสก็อตจีบรอบตัว ความยาวพอดีเข่า มีกระเป๋ากลางลำตัวด้านหน้าพร้อมปักโลโก้โรงเรียน
                  และปักชื่อ –นามสกุล ด้วยด้ายสีด้ายทองขนาด 1 ซม. เหนือโลโก้ สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
image-1
คลิ๊กดูภาพเต็ม

              เครื่องแบบอนุบาลMini English Program (MEP)
                  •นักเรียนชาย
                            เสื้อสีชมพูแนบคอบัวจั๊มเอว ผูกไทด์สีเทาพร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษขนาด 1 ซม.ที่เสื้อ กางเกงสีเทา สวมรองเท้าสีดำ
                  และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
                  •นักเรียนหญิง
                            เสื้อสีชมพูกระโปรงจีบรอบตัวสีเทาติดกับตัวเสื้อ ความยาวพอดีเข่า ปักโลโก้โรงเรียน พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
                  ขนาด 1 ซม. เหนือโลโก้โรงเรียน สวมรองเท้าสีดำ และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
image-1
คลิ๊กดูภาพเต็ม
              เเครื่องแบบประถมศึกษา
                  •นักเรียนชาย
                            เสื้อสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้นกางเกงสีน้ำเงิน หน้าอกข้างขวาปัก ตัวอักษร ย่อ “ป.ภ.ส.” ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม. พร้อมด้วยชื่อ และนามสกุล
                  ขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนรองเท้าผ้าใบสีดำแบบผูกเชือก ถุงเท้ายาว สีขาวไม่มีลวดลาย
                  •นักเรียนหญิง
                            เสื้อสีขาวคอบัวกลมผ่าหน้า แขนสั้นปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีแดง และใช้ผ้าผูกคอแบบสำเร็จ กระโปรงสีแดงลายสก๊อต จีบรอบตัว ความยาว พอดีเข่า
                  สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น/สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
image-1
คลิ๊กดูภาพเต็ม

              เครื่องแบบประถมศึกษาMini English Program (MEP)
                  •นักเรียนชาย
                            เสื้อสีชมพูแบบคอเชิ้ตแขนสั้นปกสีเทา ขอบแขนเสื้อสีเทา ปักชื่อสกุลด้านขวา เป็นภาษาอังกฤษ กระเป๋าด้านซ้ายปัก MEP กางเกงสีเทา
                  รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือกสีดำ ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
                  •นักเรียนหญิง
                            เสื้อสีชมพู คอปกทรงมนคล้ายปกทหารเรือขลิบสีเทา จีบสีเทา ปักชื่อสกุลด้านขวา เป็นภาษาอังกฤษ กระเป๋าด้านซ้ายปัก MEP กระโปรงสีเทา จีบรอบตัว
                  ความยาวพอดีเข่า รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
image-1
คลิ๊กดูภาพเต็ม
              เครื่องแบบมัธยมศึกษา
                  •นักเรียนชาย
                            เสื้อสีขาวแบบคอเชิ้ตแขนสั้นผูกเนกไทด์ติดเข็มโรงเรียนตรง กระดุมเสื้อเม็ดที่ 3 หน้าอกข้างขวาปัก ตัวอักษรย่อ “ป.ภ.ส.” ขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซม.
                  พร้อมด้วยชื่อและนามสกุลนักเรียนขนาด 1 ซม. ด้วยไหมสีแดงคาดเข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนรองเท้าหนังสีดำแบบผูกเชือก
                  ถุงเท้ายาวสีขาวไม่มีลวดลาย
                  •นักเรียนหญิง
                            เสื้อสีขาวคอบัวแหลมผ่าหน้า เอวจั๊ม แขมสั้นปักชื่อ – นามสกุล ด้วยไหมสีแดง และใช้ผ้าผูกคอแบบสำเร็จ กระโปรงสีแดงลายสก๊อต จีบรอบตัว
                  ความยาวพอดีเข่า สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น สวมถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย
image-1
คลิ๊กดูภาพเต็ม