สาระน่ารู้         การศึกษา    

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ(Backward Design)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมองย้อนกลับ เป็นอย่างไร และดีอย่างไร