สาระน่ารู้         การศึกษา    

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง  และเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง