สาระน่ารู้    

คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
สื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ
อาเซียน : ASEAN