ติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรา
แผนที่การเดินทาง (PBS MaP)
แผนที่การเดินทาง (Google MaP)
แผนที่ภายในโรงเรียน
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 07.30 - 16.30
วันเสาร์ เวลา : 09.00 - 14.00
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนประภัสสรวิทยา 0-3827-6890-4
เบอร์ติดต่อภายใน
ฝ่ายวิชาการ 150 ฝ่ายงานประกันคุณภาพ 151
ฝ่ายปกครอง 155 ฝ่ายการเงิน 186
ฝ่ายบุคคล ห้องสมุด 154
แผนกอนุบาล(เตรียมอนุบาล) 142 แผนกอนุบาล(อาคารอนุบาล) 141
แผนที่การเดินทาง
example2
คลิ๊กเผื่อดูแผนที่
แผนที่การเดินทาง มายังโรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี (PBS MaP)
example1
คลิ๊กเผื่อดูแผนที่
แผนที่การเดินทาง มายังโรงเรียนประภัสสรวิทยาชลบุรี (Google MaP)