<<
กันยายน 2560
>>
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
หมายเหตุ
   : วันสอบ
   : วันหยุดราชการ
   : วันที่มีการจัดกิจกรรม
ปฎิทินการศึกษาเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม :    อนุบาลสอบสาระที่ 2
วันที่ :   04/09/2017 - 08/09/2017
รายละเอียด :   
 
กิจกรรม :    ประชุมครูประจำเดือน ก.ย.
วันที่ :   07/09/2017 - 07/09/2017
รายละเอียด :   
 
กิจกรรม :    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ :   27/09/2017 - 29/09/2017
รายละเอียด :   
 
กิจกรรม :    ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ :   30/09/2017 - 30/09/2017
รายละเอียด :