รวมหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และสื่อการสอน

http://www.ebooksdownloadfree.net/ : รวมหนังสือน่าอ่าน ข้อสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, บทความต่างๆ,คูู่มือภาษาอังกฤษ...
http://www.scimath.org/ebooks : e-books ของ สสวท.เป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของระดับชั้นป. 1 - ม. 6
www.clarkness.comeBooks ฟรีสำหรับผู้อ่านเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ