กิจกรรมทั้งหมด
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา
19-1-2561   
วันอังคารที่ 16 ม.ค. 2561 ดร.ชลกร ตันประภัสร์ รับรางวัลสุดยอดครูดี ครูโสพิศ ศศิธร รับรางวัลครูดีศรีเอกชน ได้เข้าร่วมรับรางวัลโดยมี คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง ดูภามเพิ่มเติมที่นี่
กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)
18-1-2561
พี่ประถม มาสอนน้องอนุบาลทำกิจกรรมบูรณาการด้านทักษะการสังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ ทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อน (สะเต็มศึกษา) ในกิจกรรมผู้นำทำดี นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้นำจิตอาสา ฝึกการถ่ายทอดความคิด ตั้งคำถามน้องๆ ความเสียสละช่วยเหลือน้อง ๆ และน้องอนุบาลได้พ
กิจกรรมวันเด็ก 2561
15-1-2561
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีฐานกิจกรรม เช่น แข่งวิ่งวิบาก โยนห่วง วงล้อพาโชค น้องหนูนำโชค และกิจกรรมการแสดงโชว์วงดนตรี การแสดงต่าง ๆ
กิจกรรมวันเด็ก 2561 แผนกอนุบาล
13-1-2561
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีฐานกิจกรรม เช่น โยนห่วง ปากระป๋อง รำวง และกิจกรรมการแสดงโชว์จากพี่ประถมต้น การแสดงจากแผนกอนุบาล การจับของ
เข้าค่ายลูกเสือ
9-1-2561
ในวันที่ 5-6 มกราคม 2560 ทางโรงเ่รียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือตามทักษะกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีวินัย สามารถจัดการตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม โดยกำหนดให้ลูกเสือเข้าค่ายอย่างน้อยปีละ
กิจกรรมพี่สอนน้อง (STEM ศึกษา)
28-12-2560
พี่ประถม มาสอนน้องอนุบาลทำกิจกรรมบูรณาการด้านทักษะการสังเกต ตั้งคำถาม ออกแบบ ทำสิ่งประดิษฐ์ รถของเล่นพลังลม (สะเต็มศึกษา) ในกิจกรรมผู้นำทำดี นักเรียนได้ฝึกเป็นผู้นำจิตอาสา ฝึกการถ่ายทอดความคิด ตั้งคำถามน้องๆ ความเสียสละช่วยเหลือน้อง ๆ และน้องอนุบาล
โครงการ “Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์”
25-12-2560
โครงการ “Smashed วัยใสไกลแอลกอฮอล์” รณรงค์ยับยั้งนักดื่มก่อนวัยผ่านกิจกรรมละครการเรียนรู้แสนสนุก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Next>>
ดูภาพกิจกรรมเป็นปีการศึกษา
0