โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ประกวดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนประภัสสรสิทยา ชลบุรี ทุกระดับชั้น

ร่วมมือร่วมใจกัน ทำพานไหว้ครู โดยมีการจัดประกวดให้คะแนนโดยคณะครูชำนาญการ
เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ให้คะแนน เพื่อนำไปใช้ในพิธีไหว้ครูในวันที่ 21 ธันวาคม 2560
โดยพานไหว้ครูจะประกอบด้วย ธูป เทียน และดอกไม้
ดอกไม้ ที่ขาดไม่ได้ในพานไหว้ครู คือ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม
ซึ่งเป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้แต่ละอย่างล้วนเป็นปริศนาธรรมทั้งสิ้น
.
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่