โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

การแข่งขัน Chonburi Swimming Championship

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ สพล.ชลบุรี Chonburi Swimming Championship 2017
ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
มีผลการแข่งขัน ดังนี้
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้คะแนนรวม ลำดับที่ 5 จาก 45 ทีม
โดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1.เด็กชายภูริณัฐ    พรหมเสน
ได้รางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
และถ้วยรวมบุคคลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 2/52 รุ่น 10 ปี ชาย
2.เด็กชายปริพัฒน์    พิมพ์แปร
ได้รางวัล 10 เหรียญทอง

และถ้วยรวมบุคคลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1/38 รุ่น 9 ปี ชาย