โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

การแข่งขัน Chonburi Swimming Championship
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ สพล.ชลบุรีChonburi Swimming Championship 2017 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี มีผลการแข่งขัน ดังนี้ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้คะแนนรวม ลำดับที่ 5 จาก 45 ทีม โดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1.เด็กชายภูริณัฐ    พรหมเสน ได้รางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรวมบุคคลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 2/52 รุ่น 10 ปี ชาย 2.เด็กชายปริพัฒน์    พิมพ์แปร ได้รางวัล 10 เหรียญทอง และถ้วยรวมบุคคลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1/38 รุ่น 9 ปี ชาย