โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรม Day Camp

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Day Camp ขึ้น
เพื่อเป็นการฝึกความอดทน ความสามัคคี และฝึกวินัย ของหนูน้อย
โดยมีการแบ่งกลุ่มสี แบ่งฐานกิจกรรม และเดินทางไกล
สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม ให้กับหนูน้อย
และมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ
.
.
>>> ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่