โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

โครงการฝึกอบรมผ้าบาติกประจำปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เทศบาลตำบลเสม็ดจัดโครงการฝึกอบรมผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2561
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ โดยโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ได้พานักเรียน จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม
.
.
>>>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่