โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

อบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟขั้นต้น”
ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
.
.
>>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่