โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

เช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติ
โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี

.

.

>>>>>>>>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี

ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2014/11/25/60563โดย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี

ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2014/11/25/60563
 
เช้าวันนี้ ( 25 พ.ย.57) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ที่มา - https://www.phitsanulokhotnews.com/2014/11/25/60563