โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

มอบรางวัลยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 11.00 -18.00 น.ทางนิตยสาร Summer Kids แฟชั่นเด็ก
ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด อันได้แก่มงกุฎ สายสะพาย และเกียรติบัตร
ให้กับตัวแทนยุวฑูตฯ 76 จังหวัด โดยเด็กชายกฤติพงศ์  ไทยประเสริฐ (น้องแมนยู) ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวฑูตการท่องเที่ยววิถีไทย จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
.
.
>>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่