โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ทัศนศึกษา งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2560
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้เข้าร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคมนี้ ภายในงานนักเรียนได้พบกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย