โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม และสนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว โดยในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป, นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมแสดงความกตัญญูด้วยการ "ล้างเท้าให้คุณแม่” ในช่วงบ่ายมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนประภัสสรวิทยา, การแสดงรำเทิดพระเกียรติฯ และกิจกรรมมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับคุณแม่