โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรม แจกเครื่องดื่ม โอวันตินให้กับนักเรียน
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ตรา โอวันติน ได้มาทำการแจกให้กับนักเรียน และจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้ง 6 ด้าน พร้อมทั้งแจกของรางวัลให้กับนักเรียนอีกมากมาย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560