โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนประภัสสรวิทยา เดินสวนสนามเพื่อถือเป็นเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพ
ผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และ ลูกเสือสำรอง ทุกหมู่ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ร่วมใจ พร้อมใจกัน เดินสวนสนาม เพื่อถือเป็นเกียรติ คล้ายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่าน