กิจกรรม STEM


STEM เทียนมหัศจรรย์

STEM ต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์

STEM วุ้นแสนอร่อย

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจาก Northwest Hill Side School, INC. ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน STEM

เรือพลังงานไฟฟ้า ม.2

STEM กิจกรรมปั้นดินน้ำมันรูปร่างของตนเอง

STEM กิจกรรมตัดปะขั้นตอนการล้างมือ

STEM กิจกรรมต่อบล็อกอิสระตามแบบคนและ ต่อตามแบบผู้ชายผู้หญิง

STEM หอคอยสปาเก็ตตี้ ป.5

STEM สะพานกระดาษ ป.1

STEM รถพลังลม ป.3

STEM นั่งร้านจอมพลัง ป.4

STEM เรือป็อกแป๊ก ม.1

STEM เครื่องร่อนดี ม.3

STEM The Young Designer ม.2

STEM หอคอย ป.1

STEM ทอดสะพานรัก ม.2

STEM เรือบรรทุกของ ป.4

STEM เครื่องร่อนไกล ม.1

STEM กังหันลม ป.5

STEM โทรศัพท์แก้ว ป.3

STEM กังหันซุปเปอร์แมน ป.4

STEM เรือพลังงานไฟฟ้า ม.3

STEM พลังงานไฟฟ้าสถิต ม.1

STEM จรวดวงแหวน ป.6

STEM รถพลังงานลมป.1

บรรยากาศกิจกรรม สสวท.

กิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ STEM

กิจกรรมของเล่นภายในห้อง สสวท.