หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ


ลำดับ
ชื่อ
วัน-เดือน-ปี
รายละเอียด
1 ทักษะอาชีพ ช่างคอมพิวเตอร์ 27 ก.ค. 2559
2 ทักษะอาชีพ ช่างยนต์ 27 ก.ค. 2559
3 ทักษะอาชีพ ช่างไฟฟ้า 27 ก.ค. 2559
4 วิศวกรน้อย 19 ม.ค. 2559
5 ดูงานทักษะอาชีพ 19 ม.ค. 2559
6 โครงการไข่เข็ม ไข่ระเบิด 18 ม.ค. 2559