ตำแหน่งว่าง


ลำดับ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
จำนวนตำแหน่ง
วันที่ประกาศ
1 บรรณารักษ์/สารสนเทศศาสตร์ ป.ตรี 1 2 พ.ย. 61
2 ครูวิทยาศาสตร์ ป.ตรี 1 12 ต.ค. 61
3 ครูภาษาไทย ป.ตรี 1 12 ต.ค. 61
4 ครูภาษาต่างประเทศ ป.ตรี 1 1 ต.ค. 61
5 ครูคณิตศาสตร์ ป.ตรี 1 1 ต.ค. 61