กิจกรรมของโรงเรียน


รางวัลรองชนะเลิศแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมศุกร์หรรษา พี่นำน้องตาม WEEK2

โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรฯ

รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วันปิดกองลูกเสือ

Tukcom Chonburi Junior Games ครั้งที่ 5

มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ

กีฬาสีแผนกฯ 2018 WEEK2

กิจกรรมศุกร์หรรษา พี่นำน้องตาม

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

แจกน้ำดื่ม POCARI SWEAT

กีฬาสีแผนกฯ 2018

AIA Football Clinic 2018

ทดลองการกักน้ำ

สัปดาห์ STEM WEEK DAY3

เปิดงาน STEM WEEK

รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “หนึ่งปณิธาน ความดีเพื่อแม่"

สัปดาห์ STEM WEEK DAY1

โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน

สัปดาห์ STEM WEEK DAY2

ร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย

มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ

กิจกรรม 7 วัน 7 สี

ทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2561

ประกวดหนูน้อยผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม

อบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประกวดมารยาทไทย

แข่งขันว่ายน้ำ

ประกวดวาดภาพระบายสี

ผลงานแข่งขันของนักเรียน

นางแบบตัวน้อย

วันแม่แผนกอนุบาล 2561

วันแม่แห่งชาติ 2561

นักเรียนจาก Liu Zhou,China

เรียนรู้ทักษะอาชีพ

เทิดทูลองค์ราชันย์ สานสัมพันธ์ประเทศไทย

New collection Lolita closet

ผักทอดแสนอร่อย

มอบทุนการศึกษา

ขบวนแห่เทียน ปี2561

สภานักเรียนร่วมถวายเทียน

ถ่ายทำรายการท้าพิสูจน์ Return

โครงการทายปริศนาร้อยกรอง (โจ๊กปริศนา)

ถ่ายแบบแบรนด์ child child

เดินแบบงาน Shalom Model Thailand 2018

นิตยสาร talent kids&teens

แซนวิชของหนู

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

STEM ม.1 ทดลองเครื่องยิง

STEM ป.6 แป้งโด

STEM ม.2 เลี้ยงขนฟูให้ดูดี

นิตยสาร M&C แม่และเด็ก

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 2561

ไข่เจียวของหนู

Classy Kiddy Runway

เปิดงาน ส่งเสริมการอ่าน

หนูน้อยเรียนทำอาหาร

STEM เทียนมหัศจรรย์

โชว์นี้เพื่อน้อง (ทักษะฟุตบอล)

นายแบบรุ่นจิ๋ว (น้องต้นน้ำ)

ตรวจดูแลสุขอนามัยก่อนเข้าโรงเรียน

ประกวดเล่านิทาน ป.1-3

English Class กับ T.Glenn

โครงการประกวดจินตนาการ

แทนแทน เจ้าหนูนักเดาะ

Welcome to PBS Library

Ronald McDonald Show

สนุกเรียนรู้กับกิจกรรมชุมนุม

พิซซ่าสุดอร่อย

กิจกรรมส่งเสริมโอวัลตินสมาร์ท

MR.PATTAYA  HEALTHY GUYS CHALLENGE 2018

อบรมโครงการ อพม.น้อย

STEM ต่อวงจรอิเลคทรอนิกส์

ร่วมเปิดงาน งานสัปปะรด

อบรมการใช้ Google apps

ฟังบรรยายการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

สวดมนต์สรภัญญะ ประจำเดือนมิถุนายน

Big Cleaning Day แผนกอนุบาล

Big Cleaning Day

อบรมโครงการวัยใสรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 61

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

STEM วุ้นแสนอร่อย

แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61

ฝึกทักษะการเรียนรู้ ของน้องเตรียมฯ

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61 แผนกอนุบาล

ซ้อมกิจกรรมวันสุนทรภู่

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล 20-22 มิ.ย. 61

กิจกรรมการเรียนรู้

ซ้อมสวนสนาม (ครั้งที่2)

เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน

ออส่วนสุดอร่อยจากพี่ ม.3

ตะลุย รัสเซีย เชียร์บอลโลก

อบรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ซ้อมสวนสนาม

พิธีเปิดโครงการ 5ส ปี61

ฝึกสมาธิและมารยาทที่ดี

กิจกรรมชุมนุม