STEM หอคอยสปาเก็ตตี้ ป.5


ครูได้จัด กิจกรรมสะเต็ม (STEM) การสร้าง หอคอยสปาเก็ตตี้
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพ โดยใช้อุปกรณ์เพียงแค่เส้นสปาเก็ตตี้กับดินน้ำมัน
ก็สามารถสร้างตึกยักษ์ พร้อมสอนเด็กๆให้รู้จักเรื่องโครงสร้างของตึกได้
เด้กๆจะได้ใช้หลักกระบาน S T E M ครบหมดทุกตัว