บรรยากาศกิจกรรม สสวท.


ภาพบรรยากาศกิจกรรม ภายในศูนย์การเรียนรู้ห้อง สสวท.

ช่วงพักกลางวัน ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้

โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่นเกมส์จากบอรด์ เกมส์กระดาน เพื่อให้ฝึกการคิด และเกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์อื่นๆ