กิจกรรมของเล่นภายในห้อง สสวท.


        ภาพบรรยากาศ ของศูนย์การเรียนรู้ห้อง สสวท. เปิดให้ช่วงพักกลางวัน เด็กๆใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมของเล่นภายในห้อง สสวท.และกิจกรรมอื่นๆ เกมส์อีกมากมาย อย่างสนุกสนานๆ เด็กสามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้นะคะเปิดบริการ 11.30-11.50 เปิดวันจันทร์-ศุกร์คะ