กิจกรรมของโรงเรียน


มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกพ่อ ร.9

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2561

ทดลอง ไข่จม ไข่ลอย

ทดลอง เนินน้ำ

ทดลอง น้ำ ทราย น้ำมัน

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


สอบกลางภาค

17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561

วันรัฐธรรมนุญ

10 ธ.ค. 2561

กิจกรรม KT - Day Camp

7 ธ.ค. 2561

วันชาติไทย

5 ธ.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


แทนแทน ท้าพิสูจน์ Return


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel