นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”

- รายละเอียดงาน นิทรรศการ “PBS Open House 2018 ”

กิจกรรมของโรงเรียน


Family Kids Children s Day Party

ถ่ายทำรายการช่อง CCN News

ทัศนศึกษา ฟาร์มเห็ดเพชรบูรพา

ทัศนศึกษา แปลงผักบุ้ง

งานวันเด็ก ปี2562

งานวันเด็กแผนกอนุบาล ปี 2562

งานวันเด็ก กรมประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษา ฟาร์มผักสลัด

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

24 ม.ค. 2562

เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE

18 ม.ค. 2562

งานวันเด็ก

11 ม.ค. 2562

หยุดปีใหม่ 2019

29 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


Kids & Parent Day Camp 2018

แทนแทน ท้าพิสูจน์ Return


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel