X

#ประกาศ !!

ตารางประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 16-17กรกฎาคม2561

คลิกที่นี่

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


ไข่เจียวของหนู

Classy Kiddy Runway

หนูน้อยเรียนทำอาหาร

เปิดงาน ส่งเสริมการอ่าน

นายแบบรุ่นจิ๋ว (น้องต้นน้ำ)

โชว์นี้เพื่อน้อง (ทักษะฟุตบอล)

STEM เทียนมหัศจรรย์

English Class กับ T.Glenn

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันเข้าพรรษา

28 ก.ค. 2561

วันอาสาฬหบูชา

27 ก.ค. 2561

แห่เทียนพรรษา61

24 ก.ค. 2561

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์

20 ก.ค. 2561

เก็บคะแนนกลางภาค

16 ก.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


ท้าพิสูจน์ Return น้องแทนแทน

กิจกรรมวันเด็ก 2561


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel