กิจกรรมของโรงเรียน


มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

Kids’ Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

กิจกรรมชุมนุมน่ารู้

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2561

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

มอบเกียรติบัตรประกาศความดี

เปิดเทอมภาคเรียนที่2 วันแรก

วันพระเจ้าตากสินมหาราช

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

15 พ.ย. 2561

เปิดภาคเรียนที่ 2

5 พ.ย. 2561

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโกมุทรัตนาราม

27 ต.ค. 2561

KINDERGARTEN OCTOBER CAMP

16 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


แทนแทน ท้าพิสูจน์ Return


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel